Tlač

Online registrácia, Obsadené: LEVEL 1 - žiaci 1 a 2 tried (STREDA) a LEVEL 3 - žiaci 3 tried ZŠ (STREDA)

LEVEL 7 - žiaci najvyšších ročníkov ZŠ, 50min/hod. (UTOROK) NATIVE

Dátum začatia:
1. október 2019
Dátum ukončenia:
28. január 2020
Kód:
L7Z
Cena:
120,00 EUR za žiaka (Cena je celková, nie sme platitelia DPH)
Umiestnenie:
BA - Devínska Nová Ves - ZŠ P. Horova 16
Skupina:
Level:
Lektor:
Garant: Mgr. Krajčovičová/Lektor: bude určený

Popis

Cieľom kurzu je primárne aktívna komunikácia. Štvrtková výučba bude vedená slovenskou lektorkou a stredajšia výučba rodeným Angličanom (NATIVE ENGLISH SPEKAER). Žiaci si budú rozširovať slovnú zásobu a vyjadrovať svoje názory a postoje k rozličným témam. Žiakov vedieme k minimalizovaniu prekladu do rodného jazyka. Žiaci tak dostanú angličtinu prirodzenejšie „do ucha“, zvyknú si na prízvuk, osvoja si rôzne frázy, stratia zábrany rozprávať v cudzom jazyku, precvičia si gramatiku v rôznych kontextoch a ich komunikácia v anglickom jazyku bude ku koncu školského roka plynulejšia a prirodzenejšia. 

Garant: Mgr. Veronika Krajčovičová + NATIVE ENGLISH SPEAKER (lektor)
Zimný semester: 1.10. 2019 - 28.1.2020
Periodicita utorok 16.00 - 16.50
Trvanie hodiny: 50 min
Cena kurzu: 120,00 EUR

On-line objednávka kurzu: LEVEL 7 - žiaci najvyšších ročníkov ZŠ, 50min/hod. (UTOROK) NATIVE

Jednotková cena

Informácie o účastníkovi (žiak - dieťa)

Ostatné informácie a fakturačná adresa

Akceptujem Všeobecné obchodné podmienky našej jazykovej školy. *

* potrebná

Kategórie