Tlač

Online registrácia, Obsadené: LEVEL 1 - žiaci 1 a 2 tried (STREDA) a LEVEL 3 - žiaci 3 tried ZŠ (STREDA)

LEVEL 6B - žiaci 6 a 7 tried ZŠ, 50min/hod. (ŠTVRTOK) ZAHR. LEKTOR

Dátum začatia:
3. október 2019
Dátum ukončenia:
30. január 2020
Kód:
L6ABZ
Cena:
120,00 EUR za žiaka (Cena je celková, nie sme platitelia DPH)
Umiestnenie:
BA - Devínska Nová Ves - ZŠ P. Horova 16
Skupina:
Level:
Lektor:
Garant: Mgr. Krajčovičová/Lektor: bude určený

Popis

Metóde CLIL sa venujeme na vyššej úrovni. Cieľom kurzu je, aby žiaci vedeli komunikovať nielen na bežné témy, ale dokázali viesť odbornejší dialóg z viacerých disciplín. Na hodinách sa snažíme rozvíjať špecifickú slovnú zásobu pomocou metódy CLIL. Budeme vytvárať rôzne projekty v anglickom jazyku. Výučba bude vedená zahraničným lektorom.

V tomto školskom roku plánujeme rozširovať slovnú zásobu prepojenú s metódou CLIL:
Ľudia a kultúra rôzne kultúry a zvyklosti vo svete
Kultúrne dedičstvo známe stavby sveta a ich história, známi umelci a ich umelecká tvorba
Planéta Zem život v oceánoch a moriach
Cestovanie etiketa v rôznych krajinách, na letisku, vo vlaku
Vynálezy a vynálezcovia kníhtlač, penicilín, parný stroj, objavenie Ameriky, žiarovka, internet
IT technológie výhody a nevýhody moderných technológií
Garant: Mgr. Veronika Krajčovičová a zahraničný lektor (lektor kurzu)
Zimný semester: 3.10.2019 – 30.1.2020
Periodicita LEVEL 6A: obsadené
Periodicita LEVEL 6B: štvrtok 16.50 - 17.40
Trvanie hodiny: 50 min
Cena kurzu:

120,00 EUR

 


On-line objednávka kurzu: LEVEL 6B - žiaci 6 a 7 tried ZŠ, 50min/hod. (ŠTVRTOK) ZAHR. LEKTOR

Jednotková cena

Informácie o účastníkovi (žiak - dieťa)

Ostatné informácie a fakturačná adresa

Akceptujem Všeobecné obchodné podmienky našej jazykovej školy. *

* potrebná

Kategórie