Tlač

Online registrácia, Obsadené: LEVEL 1 - žiaci 1 a 2 tried (STREDA) a LEVEL 3 - žiaci 3 tried ZŠ (STREDA)

LEVEL 2B - žiaci 2 tried ZŠ, 50min/hod. (UTOROK, ŠTVRTOK) AJ ZAHR. LEKTOR

Dátum začatia:
1. október 2019
Dátum ukončenia:
29. január 2020
Kód:
L2BZ
Cena:
195,00 EUR za žiaka (Cena je celková, nie sme platitelia DPH)
Umiestnenie:
BA - Devínska Nová Ves - ZŠ P. Horova 16
Skupina:
Level:
Lektor:
Garant: Mgr. Krajčovičová/Lektor: bude určený

Popis

Kurz Level 2 B je obohatený o hry, divadielka, projekty v anglickom jazyku. Kurz  bude vedený dvoma lektormi z toho jeden bude zahraničný. 
Základným cieľom kurzu je, aby žiaci mladšieho školského veku získali kvalitné základy anglického jazyka. Dbáme na správnu výslovnosť, rozširujeme slovnú zásobu primeranú veku žiakov. Dôraz kladieme na hovorenie a aktívne počúvanie, reagovanie na jednoduché otázky a tvorenie základných viet aj otázok v anglickom jazyku. Snažíme sa o tvorivú a hravú atmosféru, preto do výučby zaraďujeme prvky, ako sú rôzne hry, piesne či divadielka v anglickom jazyku. Kurz bude vedený zahraničným lektorom.

V tomto školskom roku plánujeme prebrať témy:
Zvieratá suchozemské a vodné živočíchy
Hygiena česanie vlasov, umývanie tváre, zubov a rúk, čisté/špinavé…
V dome miestnosti, domáce práce (vysávanie, umývanie riadu…)
V obchode nakupovanie, jednoduché matematické operácie
Policajt, hasič, doktor životné situácie, oblečenie, nástroje, pomôcky
Rodina rodokmeň, rodinní príslušníci
Letné a zimné športy charakteristika ročných období, oblečenie, druhy športových aktivít
Garant: Mgr. Veronika Krajčovičová
Letný semester: 1.10.2019 - 29.1. 2020
Periodicita utorok 14.20 - 15.10, štvrtok 14.50 - 15.40
Trvanie hodiny: 50 min
Cena kurzu: 195,00 EUR

On-line objednávka kurzu: LEVEL 2B - žiaci 2 tried ZŠ, 50min/hod. (UTOROK, ŠTVRTOK) AJ ZAHR. LEKTOR

Jednotková cena

Informácie o účastníkovi (žiak - dieťa)

Ostatné informácie a fakturačná adresa

Akceptujem Všeobecné obchodné podmienky našej jazykovej školy. *

* potrebná

Kategórie