Email

NOVINKA - Nové kurzy pre rok 2020/2021 z dôvodu COVID-19 sú dostupné na www.HomeEnglish.sk, ďakujeme.

Angličtina CLIL

Data
Kód Názov kurzu Dátum začatia Dátum ukončenia Umiestnenie Cena*
*Cena je celková, nie sme platitelia DPH
Zoznam zúčastnených strán
Kód Názov kurzu Umiestnenie Cena*
*Cena je celková, nie sme platitelia DPH