Email

Online registrácia

Angličtina CLIL

Data
Kód Názov kurzu Dátum začatia Dátum ukončenia Umiestnenie Cena*
L1AL LEVEL 1A - žiaci 1 tried ZŠ, 45min/hod. (PONDELOK)  Nový 28. jan 2019 13. máj 2019 BA - Devínska Nová Ves - ZŠ P. Horova 16 87,00 EUR za žiaka
L1BL LEVEL 1B - žiaci 1 tried ZŠ, 45min/hod. (PONDELOK)  Nový 28. jan 2019 13. máj 2019 BA - Devínska Nová Ves - ZŠ P. Horova 16 87,00 EUR za žiaka
L2L LEVEL 2 - žiaci 2 tried ZŠ, 50min/hod. (STREDA)   Nový 6. feb 2019 29. máj 2019 BA - Devínska Nová Ves - ZŠ P. Horova 16 90,00 EUR za žiaka
L4L LEVEL 4 - žiaci 3 a 4 tried ZŠ, 50min/hod. (STREDA)  Nový 6. feb 2019 29. máj 2019 BA - Devínska Nová Ves - ZŠ P. Horova 16 90,00 EUR za žiaka
L5AL LEVEL 5A - žiaci 5 tried ZŠ, 50min/hod. (PONDELOK)  Nový 21. jan 2019 6. máj 2019 BA - Devínska Nová Ves - ZŠ P. Horova 16 90,00 EUR za žiaka
L5BL LEVEL 5B - žiaci 5 tried ZŠ, 45min/hod. (UTOROK) + NATIVE  Nový 29. jan 2019 14. máj 2019 BA - Devínska Nová Ves - ZŠ P. Horova 16 105,00 EUR za žiaka
L6L LEVEL 6 - žiaci 6 tried ZŠ, 45min/hod. (UTOROK) + NATIVE  Nový 29. jan 2019 14. máj 2019 BA - Devínska Nová Ves - ZŠ P. Horova 16 105,00 EUR za žiaka
*Cena je celková, nie sme platitelia DPH
Zoznam zúčastnených strán
Kód Názov kurzu Umiestnenie Cena*
*Cena je celková, nie sme platitelia DPH